Proszę czekać...
Aktualności

Ogłoszenie dotyczące wolnych miejsc dla par chcących przystąpić do Programu lub zmieniających realizatora

2015-05-25

Przedstawiamy listę placówek, w których są jeszcze wolne miejsca dla par zainteresowanych leczeniem w ramach programu Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Zamieszczona poniżej lista zawiera wykaz klinik, które mogą na bieżąco rejestrować, kwalifikować i leczyć niepłodne pary. Placówki, które nie są wymienione na liście, nadal realizują program – zgodnie z zawartymi umowami, jednak na leczenie w tych klinikach będzie trzeba poczekać.

WIĘCEJ

Informacje dla par biorących udział w Programie in vitro

2015-03-23

Poniżej przedstawiamy listę realizatorów Programu in vitro, którzy wyrazili gotowość do przyjęcia par dotychczas leczących się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w sprawie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu

2015-03-04

Na podstawie § 9 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4. poz. 32) Ministerstwo Zdrowia informuje, że w wyniku decyzji Komisji Konkursowej - zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia - o podziale środków finansowych przyznanych na realizację w 2015 r. programu zdrowotnego pn. „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016” (zwanego dalej „Programem”), rozdysponowano środki pomiędzy realizatorów Programu na jego realizację w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

WIĘCEJ

Informacja dla par, które do tej pory leczyły się w ramach programu in vitro w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2015-02-24

Umowa na realizację „Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016” zawarta przez ministra zdrowia z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie została rozwiązana z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym czasie zakończy się leczenie pacjentek w ramach rozpoczętego cyklu (chyba że pacjentka podejmie decyzję o rezygnacji z leczenia), ale szpital nie będzie rozpoczynał nowych procedur.

WIĘCEJ

Informacja dla par uczestniczących w programie in vitro dotycząca udziału w programie i możliwości skorzystania z leków refundowanych

2015-01-16

Każda para zakwalifikowana do programu może skorzystać z trzech zindywidualizowanych cykli leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

WIĘCEJ

677 dzieci urodzonych dzięki programowi in vitro

2014-10-23

Dzięki rządowemu programowi leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego do tej pory urodziło się 677 dzieci. Obecnie 10 487 par rozpoczęło już leczenie. Do programu zostało zarejestrowanych ponad 14 900 par, natomiast realizatorzy programu do leczenia zakwalifikowali już ponad 11 400 par.

WIĘCEJ

Ponad 10 000 par w rządowym programie in vitro

2014-08-27

Do tej pory do rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro zostało zarejestrowanych 13 505 par. Ponad 10 000 par zostało zakwalifikowanych do programu, a niespełna 3 000 oczekuje na pierwszą wizytę u realizatora. Procedurę leczenia rozpoczęło już 9 166 par.

WIĘCEJ

Informacja dotycząca zróżnicowanych wyników stężenia AMH w surowicy krwi w zależności od zastosowanych odczynników

2014-07-22

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zróżnicowanych wyników stężenia AMH w surowicy krwi w zależności od zastosowanych odczynników, Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że wynik badania poziomu stężenia AMH pozostaje kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do udziału w Programie.

WIĘCEJ

Podsumowanie pierwszego roku rządowego programu in vitro

2014-07-01

1 lipca 2014 roku mija pierwszy rok rządowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Poniżej przedstawiamy jego podsumowanie.

WIĘCEJ

Leki stosowane w leczeniu niepłodności będą refundowane od 1 lipca 2014 roku

2014-06-25

Na lipcowej liście leków refundowanych pojawi się 13 preparatów najczęściej stosowanych w terapii przed zabiegiem in vitro. Refundacja znacznie obniży koszty leczenia, ponoszone przez pary zmagające się z problemem niepłodności.

WIĘCEJ

Informacja dla par, które zgłosiły się do udziału w Programie in vitro.

2014-06-09

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę podmiotów leczniczych, które przez następne dwa lata będą realizowały rządowy Program in vitro.

WIĘCEJ

Wybrano realizatorów Programu in vitro w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r.

2014-06-09

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę podmiotów leczniczych, które przez następne dwa lata będą realizowały rządowy Program in vitro. Od 1 lipca 2014 r. liczba realizatorów Programu zwiększy się o 5 placówek medycznych.

WIĘCEJ

Informacja dla par, które zgłosiły się do udziału w Programie in vitro.

2014-05-29

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę podmiotów leczniczych, które przez następne dwa lata będą realizowały rządowy Program in vitro.

WIĘCEJ

Wybrano realizatorów „Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016” w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r.

2014-05-29

Przedstawiamy listę podmiotów leczniczych, które przez następne dwa lata będą realizowały rządowy Program in vitro. Od 1 lipca 2014 r. liczba realizatorów Programu zwiększy się co najmniej o 3 placówki medyczne.

WIĘCEJ

Informacja dla par, chcących wziąć udział w Programie in vitro.

2014-05-12

Przedstawiamy listę placówek, w których są jeszcze wolne miejsca dla par zainteresowanych leczeniem w ramach Programu. Zamieszczona poniżej lista zawiera wykaz klinik, które mogą na bieżąco rejestrować, kwalifikować i leczyć niepłodne pary.

WIĘCEJ

Informacja o realizatorach Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016, którzy dysponują wolnymi miejscami

2014-04-10

Przedstawiamy listę placówek, w których są jeszcze wolne miejsca dla par zainteresowanych leczeniem w ramach Programu. Zamieszczona poniżej lista zawiera wykaz klinik, które mogą na bieżąco rejestrować, kwalifikować i leczyć niepłodne pary.

WIĘCEJ

Informacja o realizatorach Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016, którzy dysponują wolnymi miejscami

2014-03-09

Przedstawiamy listę placówek, w których są jeszcze wolne miejsca dla par zainteresowanych skorzystaniem z procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu.

WIĘCEJ

Informacja o realizatorach Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016, którzy dysponują wolnymi miejscami

2014-02-03

Przedstawiamy listę placówek, w których są jeszcze wolne miejsca dla par zainteresowanych skorzystaniem z procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu.

WIĘCEJ
Informacja o realizatorach Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016, którzy dysponują wolnymi miejscami

Informacje dla par oczekujących na leczenie w ramach Programu in vitro.

2014-01-09

Publikujemy informacje o kolejkach zakwalifikowanych par, które oczekują na leczenie u poszczególnych realizatorów Programu.

WIĘCEJ

701 ciąż potwierdzonych klinicznie

2014-01-02

W 2013 roku do rządowego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zgłosiło się ponad 8000 par, a ponad 5500 z nich zostało zakwalifikowanych do leczenia.

WIĘCEJ

Jak zmienić realizatora programu

2013-12-13

Informacje dla par uczestniczących w programie zdrowotnym pn. „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016”

WIĘCEJ

Minister Bartosz Arłukowicz: ponad 200 potwierdzonych klinicznie ciąż w Programie in vitro.

2013-10-31

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz wziął udział w debacie zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą” pod hasłem „Porozmawiajmy o in vitro”.

WIĘCEJ

Już 1858 par leczy się w ramach rządowego Programu

2013-09-26

W ciągu trzech miesięcy, które minęły od chwili uruchomienia Programu umożliwiającego niepłodnym parom dostęp do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, zgłosiły się do niego 5464 pary. W tym czasie lekarze z ośrodków realizujących Program zakwalifikowali do leczenia 3051 par. Na pierwszą wizytę u realizatora oczekuje obecnie 2309 par.

WIĘCEJ

Chat o In Vitro - 23.09.2013 o 13:00

2013-09-22

Porozmawiaj o In Vitro z ekspertem Ministerstwa Zdrowia.

WIĘCEJ

Od 1 lipca do Programu zgłosiło się ponad 3300 osób

2013-08-08

W trakcie pierwszego miesiąca realizacji Programu zarejestrowano ponad 3300 par, a zakwalifikowano 1230. Obecnie ponad 2000 par oczekuje na pierwszą wizytę w klinikach realizujących Program, a 390 rozpoczęło już leczenie

WIĘCEJ

Już 311 par objętych leczeniem w Programie.

2013-07-15

Od 1 lipca 2013 r. do klinik zgłosiło się ponad 1400 par, a 311 z nich zostało już zakwalifikowanych do leczenia. Jak dotąd tylko cztery spośród zainteresowanych par nie zostały zakwalifikowane do Programu, a dwie zrezygnowały z udziału. Na decyzję lekarzy w sprawie kwalifikacji czeka obecnie 1130 par. Szacuje się, że do końca 2016 roku z leczenia w ramach Programu będzie mogło skorzystać około 15 tys. par.

WIĘCEJ

Witamy na invitro.gov.pl

2013-07-01

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016. Mam nadzieję, że będzie ona dla Państwa przyjaznym przewodnikiem po Programie, który został przygotowany z myślą o Was – o parach, które borykają się z problemem niepłodności i dzięki in vitro mogą doczekać się dziecka. (...)

WIĘCEJ